Tin cậy

Google Pay: Pay with your phone and send cash

andreyk666
16.59MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 2.93.258479717 1 ngày trước

Mô tả của Google Pay: Pay with your phone and send cash

Google Pay is the fast, simple way to pay online, in apps, and in stores. Plus, send money to friends, split bills, and cash in on loyalty and rewards – all without your wallet.

Pay in stores with your Android phone
• Add a credit or debit card from your bank or link your PayPal account in the app
• Make safe, secure mobile payments – your card details are encrypted before they’re shared with stores
• Speed through checkout at nearby stores and anywhere contactless payments are accepted

Pay on the web and in apps
• Shop online without re-entering all of your payment information at checkout
• Pay fast in Android apps without adding a credit or debit card
• Keep payment info safe in your Google Account

Keep your information safe and secure
• Google Pay protects your payment info with multiple layers of advanced security
• Your card details aren’t shared when you pay with your Android phone in stores
• Receive the same purchase protection you get with your bank or PayPal account

Send cash and split the bill
• Send and request money in the app or in Gmail and Android Messages
• Use a debit card to transfer money directly to your bank account – no need to cash out
• Request cash from up to five friends at once
• Tap on a recent purchase in the app to split the bill

Access loyalty cards, offers, and more on your smart phone
• Find your loyalty program, rewards program, or offer in the app to add your card
• Make shopping more rewarding – even if you forget your wallet
• Some stores might even send you reminders to use your cards when you arrive, so you can make the most of your rewards

Save event tickets, transit cards, and boarding passes
• Access tickets and passes right from your mobile phone
• Get there fast without digging for your wallet

Manage your payment info online or in-app
• Your payment methods are synced with your Google Account, so you won’t have to update your information twice

Google Pay is available on all non-rooted Android devices (Lollipop 5.0+).

Still have questions? Head over to https://support.google.com/googlepay.
Google Pay là cách nhanh chóng, đơn giản để thanh toán trực tuyến, trong ứng dụng và tại cửa hàng. Ngoài ra, hãy gửi tiền cho bạn bè, chia hóa đơn và rút tiền từ lòng trung thành và phần thưởng - tất cả đều không có ví của bạn.

Thanh toán tại các cửa hàng bằng điện thoại Android của bạn
• Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ từ ngân hàng của bạn hoặc liên kết tài khoản PayPal của bạn trong ứng dụng
• Thực hiện thanh toán di động an toàn, bảo mật - chi tiết thẻ của bạn được mã hóa trước khi chúng được chia sẻ với các cửa hàng Các cửa hàng gần đó và bất kỳ nơi nào thanh toán không tiếp xúc được chấp nhận

Thanh toán trên web và trong ứng dụng
• Mua sắm trực tuyến mà không cần nhập lại tất cả thông tin thanh toán của bạn khi thanh toán /> • Thanh toán nhanh trong các ứng dụng Android mà không cần thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
• Giữ thông tin thanh toán an toàn trong Tài khoản Google của bạn

Giữ thông tin của bạn an toàn và bảo mật < br /> • Google Pay bảo vệ thông tin thanh toán của bạn bằng nhiều lớp bảo mật nâng cao
• Chi tiết thẻ của bạn không được chia sẻ khi bạn thanh toán bằng điện thoại Android trong các cửa hàng
• Nhận bảo vệ mua hàng giống như bạn nhận được đó là tài khoản ngân hàng hoặc PayPal của bạn

Gửi tiền mặt và chia hóa đơn
• Gửi và yêu cầu tiền trong ứng dụng hoặc trong Tin nhắn Gmail và Android
• Sử dụng thẻ ghi nợ để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn - không cần rút tiền ra
• Yêu cầu tiền mặt từ tối đa năm người bạn cùng một lúc
• Nhấn vào giao dịch mua gần đây trong ứng dụng để chia hóa đơn < br />
Truy cập thẻ khách hàng thân thiết, ưu đãi và hơn thế nữa trên điện thoại thông minh của bạn
• Tìm chương trình khách hàng thân thiết, chương trình phần thưởng hoặc ưu đãi trong ứng dụng để thêm thẻ của bạn
• Làm cho việc mua sắm trở nên bổ ích hơn - ngay cả khi bạn quên ví của mình. > Lưu vé sự kiện, thẻ quá cảnh và thẻ lên máy bay
• Truy cập vé và thẻ ngay từ điện thoại di động của bạn
• Đến đó nhanh chóng mà không cần đào ví của bạn
< br /> Quản lý thông tin thanh toán của bạn trực tuyến hoặc trong ứng dụng
• Thanh toán của bạn cho tôi thods được đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn, vì vậy bạn sẽ không phải cập nhật thông tin của mình hai lần

Google Pay khả dụng trên tất cả các thiết bị Android chưa root (Lollipop 5.0 +). />
Vẫn còn câu hỏi? Truy cập https://support.google.com/googlepay .

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Google Pay: Pay with your phone and send cash

4.21
107
5
69
4
10
3
18
2
1
1
9

Đánh giá Google Pay: Pay with your phone and send cash

Ngôn ngữ

Cờ Google Pay: Pay with your phone and send cash

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng andreyk666
Cửa hàng andreyk666 1.08k 516.34k

Tải về các ứng dụng tương tự trên Google Pay: Pay with your phone and send cash

Thông tin APK về Google Pay: Pay with your phone and send cash

Phiên bản APK 2.93.258479717
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)


Tải về Google Pay: Pay with your phone and send cash APK
Tải về